Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Wydawanie zezwoleń

Wydawanie zezwoleń

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Nr Or.0052.1.2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

1. Podmioty, które zamierzają prowadzić placówki wsparcia dziennego na terenie Rybnika powinny złożyć do Prezydenta Miasta wypełniony wniosek wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

1)    dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność,

2)    odpis z właściwego rejestru,

3)    oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,

4)    pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki,

5)    statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

6)    regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,

7)    informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę nie stosuje się zapisów ppkt 1 i 4.

 

Wniosek wraz z ww. dokumentami należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, ul. Żużlowa 25 pok. 17.

2. Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

3. Prezydent Miasta odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy:

1)    podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2)    wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

4. Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

1)    przestał spełniać warunki określone w ustawie,

2)    nie przedstawi na żądanie Prezydenta, w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa w pkt 1, Prezydent wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji - po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Prezydent cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 

 

Wykaz placówek wsparcia dziennego, którym zostały wydane zezwolenia na ich prowadzenie (pdf)

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (doc)

 

2. Oświadczenie o posiadaniu numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP (doc)


 

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Wydawanie zezwoleń

Data utworzenia

2013-10-21

Osoba wprowadzająca dokument

Jacek Odojczyk

Osoba tworząca dokument

Jacek Odojczyk

Rejestr zmian dokumentu

  • [2015-12-02] Edycja dokumentu przez Jacek Odojczyk
  • [2015-12-02] Edycja dokumentu przez Jacek Odojczyk
  • [2015-12-02] Edycja dokumentu przez Jacek Odojczyk
  • [2015-03-24] Edycja dokumentu przez Jacek Odojczyk
  • [2015-03-24] Edycja dokumentu przez Jacek Odojczyk

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

6283 razy